Химснаб БГ АД

Химическа индустрия

Химснаб БГ АД - Русе е водещ доставчик на химически суровини за хранителната, лако-бояджийската, фармацевтичната и козметичната индустрия, а също и в областта на индустриалната химия и производството на пластмасови изделия и почистващи препарати.

Химснаб БГ АД е създадена като специализирана база за складиране и експедиция на химически продукти през 1966г. и е част от държавното обединение Химимпорт. След приватизацията през 1997г. се отделя като частно акционерно дружество.


Предметът на дейност включва доставка, търговия и дистрибуция с химически суровини и материали. Фирмата е основен доставчик на химически продукти за следните отрасли:

·         Хранително-вкусова промишленост

·         Индустриална химия

·         Козметика, фармация и почистващи препарати

·         Полимери

send request