Производство

Ефективни софтуерни платформи за всички видове производство

Ефективна ERP платформа за производството и индустрията

 • Машиностноене
 • Хранително-вкусова промишленост
 • Химическа индустрия
 • Електроника и високи технологии
 • Металургия и метални изделия
 • Фармацевтика и лекарствени изделия
 • Автомобилна промишленост
 • Облекла, платове и текстилни изделия

Съвременното производство е основата на индустриалното развитие на България. Огромна част от износа и БВП на страната се формира от предприятията в производствената сфера, в която изискванията към компаниите са много високи, а специализиранията софтуер е от жизнено значение. Компаниите имат нужда от надеждни, бързи и мощни софтуерни решения и Zeron е подходящата платформа, отговаряща на най-строгите изисквания за съвременна и модерна ERP система.Намалени разходи, оптимизирани ресурси и нови възможности за компаниите от сектора:

 • Оптимизация на работните процеси, управление на суровините и в крайна сметка – съкращаване на работния цикъл
 • Планиране и ефективно управление на производствения процес
 • Улесняване и отстраняване на грешките в комуникацията между отделите на компанията, а също така и с външните доставчици
 • Лесно и ефективно управление на проектите на компанията – строга отчетност, поставяне на задачи и контрол за изпълнението
 • Подобряване удовлетвореността на клиентите, от повишеното качество на продукцията и подобрената комуникация на компанията с тях
 • Не на последно място – бърза, лесна и достъпна бизнес информация, която да нарисува ясна картина на случващото се в компанията. Това е основата за взимане на правилни, навременни и адекватни бизнес решения

Опитът на Елит Софтуер в интеграцията и внедряването на ERP системите Zeron ни дава разбирането и възможността да преведем компанията ви гладко и безпроблемно през етапите на анализ на дейностите ви, офериране и договориране на софтуера, а също така и през сложния процес на внедряване. Поддръжката, осигурявана от компанията ни гарантира лесната и безпроблемна работа на системите.

Опитът на Елит Софтуер в интеграцията и внедряването на ERP системите Zeron ни дава разбирането и възможността да преведем компанията ви гладко и безпроблемно през етапите на анализ на дейностите ви, офериране и договориране на софтуера, а също така и през сложния процес на внедряване. Поддръжката, осигурявана от компанията ни гарантира лесната и безпроблемна работа на системите.
Виж всички индустрии

Наши клиенти в тази индустрия

 • Профилинк

  PVC дограма и системи

 • ЧЕХ ЙОСИФ НОВОСАД ООД

  Хранителна индустрия

 • Виан ТВ ООД

  Производство и търговия, козметика

 • ПЕТЪР МИХАЙЛОВ И КО ООД

  Мебелна индустрия

 • ЕТЕРИНА ЛАБ ЕООД

  Козметична индустрия

 • Алви Холц ООД

  Производство

 • Консуматив ООД

  Консумативи и опаковки

 • Сафик-Алкан Химснаб ЕАД

  Химическа индустрия

 • Изитекс ЕООД

  Текстилна компания

 • ВИПЛАСТ АД

  Опаковки и фолиа

send request