Управление на транспорта

Управлението на транспорта е важна част от дейността на всяка по-голяма компания

транспортът е важен

Той обикновенно е тясно място при доставките и продажбите защото е ограничен по капацитет и с това трябва да се съобразяваме. Транспортните дейности трябва да се планират внимателно за да са ефективни и да добавят колкото се може по-малко увеличение към себестойността на стоките и продуктите доставяни и продавани от копманията. Транспортираните стоки трябва да пристигат навреме където са необходими и когато са необходими.

                Решението „Управление на Транспорта“ на Zeron V/4 адресира тези проблеми. Поддържа се дефинирането на видове опаковки и транспортни дестинации. Поддържат се Товарителници с техните товари, дестинации и дати. Подържа се отчитането на конкретните товарения и разтоварвания по време на транспортния курс. Товаренията и разтоварванията могат да се въвеждат и чрез мобилни устройства от решението “Zeron Mobile”.

                Чрез връзки с решението „Автопарк“ се следят картотеките на автомобилите и свързаните с тях шофьори.

                Следят се капацитетите на превозните средства, както и графиците им с цел да се знае кое превозно средство кога е свободно, кога и за какво е планирано и дали е ефективно натоварено. Следят се и стойностите на транспортираните товари с цел да се търси по-добра ефективност.

                Поддържат се прави и обратни курсове. Поддържат се свързани курсове за няколко прекачвания на един и същи товар. Поддържа се следенето на собствени и/или наети транспортни средства превозващи собствени и/или чужди товари. Следи се и транспортирането на товари в рамките на вътрешни за компанията дестинации.

                Бизнес процесите на Zeron V/4 поддържат логистични връзки между транспортните документи и другите търговски документи като поръчки за доставка и поръчки за продажба, пакинг листове и фактури. Генерират се всякакви необходими печатни форми като Товарителница, Нареждане за товарене, Пътни листове и други. Поддържат се автоматизирано начисляване на разходите за транспорт върху себестойността на превозваните стоки. Поддържат се разнообразни справки за извършения транспорт.

През юни 2020, Елит Софтуер стартира и новият продукт на компанията, насочен към Транспортната индустрия - Zeron Transport.

Zeron Transport ERP е създаден да отговори на нуждите на транспортните фирми, като използва всички най-съвременни технологии достъпни днес. В продължение на повече от 3 години преди излизането си на пазара продуктът e внимателно планиран от екип висококвалифицирани IT специалисти, съвместно с професионалисти в транспортния бранш.

Обединява на едно място и автоматизира всички технологии и информация, които се използват от транспортните фирми в ежедневната им работа, като GPS данни в реално време, изобразяване и проследяване на транспортните курсове, върху географски карти, автоматично изчисление на пътните такси за цяла Европа, импорт на транспортни заявки директно от имейлите на товародателите, автоматизиран импорт на разходите от картови трансакции и много други.

Повече можете да научите в страницата на Zeron Transport - https://transport.zeron.bgМодули
 • Търговия
 • Дистрибуция
 • Продажби на дребно
 • Абонаменти и билинг
 • CRM
 • Производство
 • Сервиз
 • Прогнозиране и планиране
 • Управление на проекти
 • Счетоводство и Финанси
 • ТРЗ
 • BI
 • Управление на външни файлове
 • Управление на документооборота
 • Справки и бизнес анализи
 • Застрахователен брокер
 • Услуги
 • Управление на холдинги
 • Интеграция с външни системи
send request