crm.png
Customer Relationship Management (CRM)

Zeron® Customer Relationship Management (CRM)

Идеята на системите от тип CRM е да се улеснят и координират всички действия, които се предприемат в отношенията с клиентите като крайната цел е повишаване на успеваемостта при продажбите и подобряване на следпродажбеното обслужване на клиентите. Управляват се процесите по комуникацията с клиентите (телефонни разговори, имейл, срещи, писма, факсове и т.н.). Също така се управляват и координират действията на отделните търговци така че те по-добре да работят в екип по отделните проекти. Важен момент е, че в системите от този тип влизат и всички файлове на договори, оферти, протоколи и т.н. в единна картотека за отделните клиенти. Управляват се и маркетингови кампании. CRM системите също така следят и управляват времетраенето на събитията с цел заплащането на това време от клиента или с цел оптимизацията на броя на служителите необходими за изпълнението на задачите.

CRM софтуерът е важна част от всяка съвременна компания, на пазар, в който удовлетворението на клиентите е все по-ключова съставка на продажбите и репутацията на търговеца.

Предимства.
 • Автоматизиране на продажбите

  Управление на продажбения процес от планирането, "ухажването" на потенциалния клиент, през поръчките до преустановяване на взаимоотношенията с него

 • Автоматизиране на маркетинга

  Управление на маркетингови кампании, сегментиране и генериране на потенциални клиенти, рейтинг на най-добрите клиенти

 • Автоматизиране на следпродажбеното обслужване

  Консултации, техническа поддръжка, обработка на запитвания и проблеми Мониторинг и статистика. Анализ на поведението, посещенията и бизнес резултатите

 • CRM частта на нашият софтуер е интегрирана в основната система

  Интерфейсът за работа с CRM задачите в Zeron® V/4 е максимално опростен и търговците заедно с всички останали служители работят само в една система, като на финала мениджмънта може да проследява много по-ефективно какво се случва във фирмата.

Модули
 • Търговия
 • Дистрибуция
 • Продажби на дребно
 • Абонаменти и билинг
 • CRM
 • Производство
 • Сервиз
 • Прогнозиране и планиране
 • Управление на транспорта
 • Управление на проекти
 • Счетоводство и Финанси
 • ТРЗ
 • BI
 • Управление на външни файлове
 • Управление на документооборота
 • Справки и бизнес анализи
 • Застрахователен брокер
 • Услуги
 • Управление на холдинги
 • Интеграция с външни системи
send request