Zeron® Business Intelligence (BI)

"Бизнес изследване и анализи" и представлява система от специални видове справки, предназначени за анализи чрез задаване на въпроси и получаване на отговори. За разлика от масово използваните в ERP софтуерните продукти традиционни справки, които показват двуизмерна информацията по колони, BI справките показват информацията триизмерно във вид на куб с разрези и сечения. С помощта само на мишката Вие кръстосвате различни видове данни и по този начин задавате въпросите, а BI системата отговаря чрез сумиране на данните според получените сечения, както и с показване на конретните бизнес операции, от които се формират сумите по сеченията (drill down).

В края на 2016 компанията ни пусна и нов "BI център" (Система за бизнес анализи чрез табла/dashboard), който значително улеснява структурирането и анализа на данните. Новите и модерни интерактивни бизнес анализи се посрещат отлично от потребителите, защото им дават неограничени възможности за визуализация на всички данни на компанията, а също така са важни при съставяне на отчети, справки и други типове текущи анализи за търговските отдели и мениджмънта на компаниите.

Предимства.
 • Лесно получаване на графична информация

  С помощта само на мишката Вие кръстосвате различни видове данни и по този начин задавате въпросите, а BI системата отговаря чрез сумиране на данните според получените сечения и го показва в динамични графики според получената от разрезите информация.

 • Бърз анализ на бизнеса Ви

  BI дава възможност на потребителите да анализират бизнеса си бързо и в най-големи подробности. Това е съвременна и уникална технология, която е свързана основно с анализа и управлението на продажбите, клиентската база и управлението на финансите.

 • Прогнозиране на бъдещи данни

  Zeron® V/4 може да бъде настроен да прави прогнозиране на данните. Чрез различни статистистически модели на историята на данните плюс автоматично формираните индекси за сезонност и пазарни тенденции се показват и бъдещи данни.

 • Традиционни справки

  Разбира се, освен BI справки Zeron® V/4 предлага и пълен набор от традиционния тип справки като списъци, описи, наличности, обороти, доставки и продажби, вземания и задължения.

Модули
 • Търговия
 • Дистрибуция
 • Продажби на дребно
 • Абонаменти и билинг
 • CRM
 • Производство
 • Сервиз
 • Прогнозиране и планиране
 • Управление на транспорта
 • Управление на проекти
 • Счетоводство и Финанси
 • ТРЗ
 • BI
 • Управление на външни файлове
 • Управление на документооборота
 • Справки и бизнес анализи
 • Застрахователен брокер
 • Услуги
 • Управление на холдинги
 • Интеграция с външни системи
send request