Абонаменти и билинг

Информационното обслужване на професионалните услуги е съществено за качественото им изпълнение

Съвместим и удобен

Не всеки софтуер за управление на бизнеса е подходящ за Професионалните услуги тъй като те често нямат директно материално изражение, няма складови наличности или необходими материали. Други услуги пък само съпътстват търговските, транспортните, производствените и сервизните операции. Каквито и услуги да извършвате Zeron V/4 може да Ви предложи информационно решение.

                Zeron V/4 поддържа артикули от тип услуга, чрез които можете да дефинирате картотеката на извършваните и предлаганите от Вас професионални услуги. Тези услуги могат да имат и единици мерки за количество или време. Поддържат се и разнообразни ценови листи на извършваните услуги. Освен за продажбите могат да се въвеждат данни и за доставените услуги като тяхната стойност може автоматично да се разпределя от системата върху стойността на доставените стоки, които дадена услуга е съпътствала (транспорт, застраховки, товаро-разтоварни и други).

                Много често предлаганите услуги са на абонаментен принцип и се фактурират регулярно на клиентите. Zeron V/4 поддържа артикули тип абонамент, които също могат да бъдат подредени в картотека и да им се зададат разнообразни ценови листи но се следи и времето, за което са били фактурирани. При изтичане на срока, за който даден абонамент е бил фактуриран Zeron V/4 автоматично ще уведоми отговорните служители, че трябва да се фактурират определени абонаментни услуги на определени клиенти за определени срокове. Също така чрез решението за управление отношенията с клиенти могат автоматизирано тези фактури за абонаменти да се разпратят до клиентите или клиентите да бъдат предварително уведомявани чрез имейл, sms или писма, че изтича валидността на услуги, за които са абонирани.

                Поддържа се картотека със сключени договори за абонаменти услуги. За всеки договор се поддържа детайлна информация кой е клиента, вида на услугите, периода на валидност и договорените цени. Тези договори могат да бъдат и автоматично генерирани в процесите за продажба на нови клиенти.

                В бизнес процесите за услуги по сервиз или техническа поддръжа могат да се поставят задачи, които автоматично проверяват и сигнализират дали обслужвания клиент е с валиден абонамент. Също така се поддържат и задачи в бизнес процесите, в които се отчита отработеното време и кое е платено и кое не. Поддържат се и календари на служителите извършващи услуги, в които автоматично постъпват задачи по изпълнението на услугите.

                Имаме опит и конкретни клиенти в най-различни бизнеси с професионални услуги като Счетоводни къщи, Адвокатски кантори, Поддръжка на етажна собственост, Почистване, Озеленяване, СОТ охранителни фирми, Инкасо, Физическа охрана, Граждански трезори, Кабелни оператори, Застрахователни брокери, Софтуерни фирми и много други.

Модули
 • Търговия
 • Дистрибуция
 • Продажби на дребно
 • CRM
 • Производство
 • Сервиз
 • Прогнозиране и планиране
 • Управление на транспорта
 • Управление на проекти
 • Счетоводство и Финанси
 • ТРЗ
 • BI
 • Управление на външни файлове
 • Управление на документооборота
 • Справки и бизнес анализи
 • Застрахователен брокер
 • Услуги
 • Управление на холдинги
 • Интеграция с външни системи
send request