Сервиз

Ефективното управление на сервизната дейност е важна част от всяка компания продаваща техника

ефективна дейност е равно на печеливша дейност

Бързото и ефективно обслужване на клиентите е важно за тяхната удовлетвореност от продуктите на компанията и повишава лоялността им. Zeron V/4 поддържа пълна гама от инструменти за информационно обезпечаване на сервизната дейност.

Поддържа се Оферта за сервизни услуги, Поръчка за сервиз, Искане материали за сервиз, Сервизна поръчка, Извършени сервизни услуги , Изписване от сервиз и други. Поддръжа се гаранционен и извънгаранционен севриз. Задават се крайни срокове за извършване на сервиза, тези срокове се проследяват и отговорните се сигнализират автоматично за необходимите действия. Отчита се отработеното време от сервизните техници. Поддържа се картотека на специфичните за фирмата видове сервизни операции. Могат да бъдат дефинирани разнообразни шаблони за принципно извършваните операции в сервиза. Следи се експресността на поръчките за сервиз (обикновенна, бърза, експресна, както и дефинирани от потребителя). Поддържат се и периодични сервизни услуги по профилактика.

            Поддържа се детайлна картотека на техниката, която се намира при клиенти но се поддържа на сервиз от фирмата. Информацията в тази картотека може да се попълва автоматично от Zeron V/4 при продажба на техника на клиент, а може и ръчно да се добавя в нея техника, която клиентът е закупил от другаде но ще бъде сервизирана в сервиза на фирмата. Информацията от тази картотека може да се ползва за автоматизирано известяване на клиентите за настъпила нужда от периодично сервизиране на техниката им, както и за различни маркетингови кампании от решението за управление отношенията с клиенти на Zeron V/4.

Чрез решението за Прогнозиране и планиране могат да се изчисляват необходимите части за сервиз и тези, които не са налични и трябва да бъдат заявени за доставка се показват на съответните отговорни потребители.

Поддържа се следене движението на дефектни компоненти. Приемане на дефектни компоненти, връщане компонент към доставчик и приемане компонент от доставчик.

Поддържа се попълването на всякакви необходими бланки по сервизната дейност. Системата разполага и с разнообразни справки за дейността в сервиза, както и се поддържа мощна подсистема за дефиниране на нови справки според индивидуалните нужди на различните сервизи.

Модули
 • Търговия
 • Дистрибуция
 • Продажби на дребно
 • Абонаменти и билинг
 • CRM
 • Производство
 • Прогнозиране и планиране
 • Управление на транспорта
 • Управление на проекти
 • Счетоводство и Финанси
 • ТРЗ
 • BI
 • Управление на външни файлове
 • Управление на документооборота
 • Справки и бизнес анализи
 • Застрахователен брокер
 • Услуги
 • Управление на холдинги
 • Интеграция с външни системи
send request