Прогнозиране и планиране

Като ERP система от висок клас Zeron V/4 предлага разнообразни инструменти за прогнозирането на продажбите и планиране снабдяването с необходимите стоки за тръговия и необходимите материали за производство

модерна система от висок клас

Поддържат се всички световно наложени концепции като Material Requirements Planning (MRP) и Material Resources Planning (MRPII), Distribution Resourses Planning (DRP), Capacity Requirement Planning (CRP), Available-To-Promise и Capable-To-Promise.

 

            Всички тези концепции може да не са познати на компании, които досега на са имали истинска ERP система, но всички тези концепции в основата си съдържат ясни и конкретни правила за автоматизирано управление на снабдяването и управление на производствените мощности. Те съдържат натрупания световен опит в планирането.

 

Zeron V/4 поддържа прогнозиране на продажбите (Sales Forecasting). Това означава, че всяка нощ сървърът на системата изчислява по определени модели какво ще бъде продадено от стоките и продуктите на фирмата за определени периоди напред във времето. Тази прогноза се базира на статистически модели, включващи прадажбите за изминали периоди презичислени през сезонните индекси и пазарния тренд и съобразени с предстоящи събития като промоции и акции.

 

Системата Material Requirements Planning (MRP) взима информацията за прогнозите на продажбите и изчислява какви стоки и материали за производство ще са необходими и спомага за планирането на снабдяването. След като всяка нощ тази система свърши своите изчисления и определи какви стоки и материали трябва да се доставят тя автоматично уведомява определените за тези артикули закупчици. На сутринта, когато дойдат на работа тези потребители-закупчици виждат в календарите си какво системата е изчислила, че трябва да се доставя. Разбира се последната дума имат закупчиците, които могат ръчно да редактират прогнозите на системата и да задвижат съответните процеси за снабдяване.

 

По подобен начин и системата Distribution Resourses Planning (DRP) взима данни от прогнозите за продажбите и планираното от MRP но го разпределя по вътрешно фирмените дистрибуционни центрове.

 

Каквото и да се планира за производство обаче не е сигурно дали фирмата има капацитета да го произведе. Системата Capacity Requirement Planning (CRP) следи доколко са натоварени производствените мощности на фирмата и кога във времето определен продукт може да бъде произведен. Също така системата генерира детайлни производствени календари за всяко работно звено (work center), като календарите са освен по дни и по точните часове на изпълнение.

 

Системите Available-To-Promise и Capable-To-Promise пък се грижат за това на при поръчване на стоки от клиентите след определени изчисления да им се обещава дата на доставка, максимално близо до реалната. Тези системи също така се грижат и за това ако се поръча от клиент определена стока и тя не е налична автоматизирано да се сигнализира отдел доставки, че е необходимо да се доставя стока по поръчка на конкретен клиент. Посъщия начин се сигнализира и отдел производство, че е необходимо да се поризвежда по поръчка на клиент. По обратен ред щом поръчаната стока се достави или произведе се уведомява търговеца, че има готовност за експедиция към клиента.

Модули
 • Търговия
 • Дистрибуция
 • Продажби на дребно
 • Абонаменти и билинг
 • CRM
 • Производство
 • Сервиз
 • Управление на транспорта
 • Управление на проекти
 • Счетоводство и Финанси
 • ТРЗ
 • BI
 • Управление на външни файлове
 • Управление на документооборота
 • Справки и бизнес анализи
 • Застрахователен брокер
 • Услуги
 • Управление на холдинги
 • Интеграция с външни системи
send request