product-page-logo.png
Business Process Management (BPM)

Zeron® Business Process Management

Управлението на бизнес процеси е основната идеология на работа на Zeron® V/4. Дейността на фирмата се разделя на отделни бизнес процеси, като всеки процес има собствена диаграма на задачите, които трябва да се изпълнят. Всяка задача има своя независима цел но обединени в бизнес процес задачите работят заедно за постигането на целта на целия процес подобно на блокчетата в конструктурите тип Lego®. Всяка задача има отговорни служители и краен срок за изпълнение. Всеки оператор има централен екран показващ всички задачи от всички бизнес процеси, по които той има отговорности, съответно с крайните срокове за изпълнението им. Задачите се показват на операторите и във вид на работен календар. Управлението на бизнес процесите обхваща не само стандартните за ERP системата задачи като фактуриране, плащане и т.н. но и типични CRM задачи като телефонни разговори, имейли, формуляри (попълване на договори и бланки), показване към потребителя на инструкции за работа в реално време и т.н. Тоест бизнес процесите могат да обхванат всеки един аспект на работата на Вашите служители и съответно по-късно всеки един аспект от работата на служителите може да бъде проследен: какво са свършили, кога са го свършили, какви решения са взели, закъснявали ли са извън поставените срокове и още много други.

За разлика от други конкурентни продукти на пазара Zeron® V/4 се настройва към процесите на Вашата компания, а не обратното. При промяна на процеса, можете да промените софтуера, с едно движение на мишката, без загуба на време и средства.

Предимства.
 • Интегрирана ВРМ система

  Обикновенно BPM и ERP системите са отделни и трудно се интегрират. При Zeron® V/4 BPM и ERP възможностите са напълно интегрирани в един продукт, което го слага в една категория с най-мощните конкуренти на пазара но при много по-достъпни цени.

 • Бизнес процеси по стандарт

  Zeron® V/4 подържа диаграмите на бизнес процесите си по стандарта "Business Process Model and Notation 2.0"® на американската организация "Object Management Group"®. Стандарт, който унифицира изобразяването и логиката в различните организации.

 • Внедряване спрямо изискванията на клиента

  По време на внедряването ние заедно с Вас ще „нарисуваме” диаграмите на всички процеси, които се изпълняват във Вашата фирма. По този начин идеите на ръководството за политиката на работа във фирмата ще имат директно графично изразяване.

 • Изпълнение на бизнес процесите във времето

  Цялото изпълнение на бизнес процесите може да бъде проследено и анализирано във времето. Работата с бизнес процеси изключително улеснява коректното разработване, внедряване и управление на система по качеството съгласно ISO (Международни стандарти).

КАК РАБОТИ?
 • Търговски процес
 • Контакт с потенциален клиент
 • не е ясно не да
  Потвърдена сделка?
 • Поръчка от клиент
 • Изпълнение на поръчка
 • Стокова продажба
 • Осчетоводяване стоково изписване
 • Фактура за продажба
 • Осчетоводяване продажба
 • Осчетоводяване фактура за продажба
 • Изпращане на е-mail с отпечатъка на фактурата за продажба до клиент
 • План за плащане
 • E-mail с уведомление на клиента, че закъснява
  Уведомление, че плащането на клиента закъснява
Изтеглете целия бизнес процес за продажба
Модули
 • Търговия
 • Дистрибуция
 • Продажби на дребно
 • Абонаменти и билинг
 • CRM
 • Производство
 • Сервиз
 • Прогнозиране и планиране
 • Управление на транспорта
 • Управление на проекти
 • Счетоводство и Финанси
 • ТРЗ
 • BI
 • Управление на външни файлове
 • Управление на документооборота
 • Справки и бизнес анализи
 • Застрахователен брокер
 • Услуги
 • Управление на холдинги
 • Интеграция с външни системи
send request