Търговия

Търговията е в основата на всяка ERP система

търговско решение в максимална степен

Дори да се занимавате само с услуги пак ще Ви е необходимо да създавате и чисто търговски документи като поръчки и фактури. Производствената, сервизната и други дейности в един момент също преминават през търговски операции. Смятаме, че в Zeron V/4 сме развили решенията за търговия в максимална степен. За тези 15 години опит и над 1000 клиента сме добавяли и добавяли всички малки частички функционалност, които правят една търговска система завършена.

Като потребители ще разполагате с дефиниране на артикули с произволна сложност на групирането им, както и на съдържащата се в дефинициите им информация. Поддържат се всякакви вариации на единици мерки и допълнителни единици мерки. Поддържат се множество видове баркодове, тегла и обеми за артикулите. Поддържат се специфични за Вашите клиенти и доставчици кодове и наименования на артикулите. Поддържат се всякакви видове ценови листи с валидности и разнообразни настройки като цени и отстъпки според количеството, цени и отстъпки според оборота, клиентски карти, бонус точки и други. Поддържат се различни видове снимки на артикулите и допълнителни описания с готовност да се покажат в онлайн магазин или B2B система за поръчки, както и да се правят оферти с отпечатване на картинки на артикулите. Поддържат се различни типове артикули като стоки, комплекти, услуги, продукти и полуфабрикати, материали и така нататък. Поддържат се количествени разделители на артикулите като Партиди и срокове на годност, Серийни номера и гаранции, Вид качество, Размери, Модели, Цветове, Доставчици, Производители, съвместимост с други артикули, както и други дефинирани от потребителя признаци. Поддържа се добавяне на нови колони с информация специфична за Вашия бизнес.

Подобно на артикулите и за контрагентите се поддържа дефиниране с неограничена сложност на групирането и съдържащате се в дефиницията на контрагентите информация. Поддържа се и контактна информация с лица за контакт и техните длъжности, телефони, имейли, адреси и други. За клиентите се поддържат и кредитни лимити, кредитни рейтинги, ABC информация, много фирми с един собственик и така нататък. Поддържа се добавяне на нови колони с информация специфична за Вашия бизнес.

Складовете са групирани в дистрибуционни центрове и за тях също така се поддържа много разнообразна информация и могат да се добавят нови колони, специфични за Вашия бизнес.

По отношение на доставките и продажбите Zeron V/4 разполага с всичко необходимо като запитвания, оферти, проформи, поръчки, консигнации, стокови разписки, фактури, внос и временен внос, продажби на дребно, фактури за износ и други операции. Чрез системата за управление на бизнес процеси (BPM) тези търговски документи могат да се организират в различни специфични за Вашия бизнес последователности и отговорни отдели. Системата поддържа автоматично трансформиране(наследяване) на данните на документите един в друг, например: офертата да премине в поръчка, след това в стокова разписка и най-накрая във фактура. Поддържат се и шаблони за документи с предварително въведени видове стоки и количества. Zeron V/4 разполага с вграден дизайнер за оформяне на Ваши индивидуални изгледи за отпечатване на документите.

Zeron V/4 разполага с най-разнообразни предварително дефинирани справки: Списъци, наличности, обороти, картони, описи на документи, консигнации, вземания и задължения, покупки,продажби, ABC анализи, консолидирани справки и други. Ако имате нужда от още видове, разполагате и с вграден генератор на справки, с който можете много бързо и лесно да си създадете Ваши видове справки. А чрез решението „Zeron BI” можете да правите и анализи на данните чрез триизмерни сечения. Също така е важно, че в Zeron V/4 сме изградили система, чрез която ние можем да направим каквато и да е справка само чрез средства на продукта, без да допрограмираме неговия сорс код - с тази система ни можем за кратко време да добавим нови справки по Ваше конкретно задание и с произволна сложност.

Модули
 • Дистрибуция
 • Продажби на дребно
 • Абонаменти и билинг
 • CRM
 • Производство
 • Сервиз
 • Прогнозиране и планиране
 • Управление на транспорта
 • Управление на проекти
 • Счетоводство и Финанси
 • ТРЗ
 • BI
 • Управление на външни файлове
 • Управление на документооборота
 • Справки и бизнес анализи
 • Застрахователен брокер
 • Услуги
 • Управление на холдинги
 • Интеграция с външни системи
send request