erp.png
Enterprise Resource Planning (ERP)

Zeron® Enterprise Resource Planning (ERP)

Исторически софтуерните продукти за управление на бизнеса са възникнали като отделни системи за счетоводство, търговия, производство и т.н. С времето се разбира, че да се работи с отделни софтуерни продукти за различните нужди на фирмата е трудно и слабо ефективно. ERP системите се появяват на пазара като решение на проблема интегрирайки в един продукт всички функционалности.

Освен интегрирана функционалност за всички отдели в компанията в една единствена софтуерна система, която съхранява данните си в единна база-данни професионалната ERP система трябва да предложи и средства за планиране на ресурсите, като инструменти за прогнозиране на нуждите от стоки и материали и инструменти за планирането на доставките, производството и продажбите.

Предимства.
 • Zeron® V/4 предлага работа чрез вграден BPM

  Вграденият модул ВРМ (Business Process Management)улеснява в значителна степен работата на операторите и издига концепцията ERP до следващо по-високо ниво.

 • Интегрирана функционалност

  Интегрирана функционалност за всички отдели в компанията в една единствена софтуерна система

 • Средства за планиране на ресурсите

  Сериозната ERP система трябва да предложи и средства за планиране на ресурсите, като инструменти за прогнозиране на нуждите от стоки и материали и инструменти за планирането на доставките, производството и продажбите

 • Отговаряме на световните стандарти

  Zeron® V/4 също така поддържа наложени световни концепции като Material Requirements Planning (MRP), Material Resources Planning (MRPII), Distribution Resourses Planning (DRP), Available-To-Promise и други

Модули
 • Търговия
 • Дистрибуция
 • Продажби на дребно
 • Абонаменти и билинг
 • CRM
 • Производство
 • Сервиз
 • Прогнозиране и планиране
 • Управление на транспорта
 • Управление на проекти
 • Счетоводство и Финанси
 • ТРЗ
 • BI
 • Управление на външни файлове
 • Управление на документооборота
 • Справки и бизнес анализи
 • Застрахователен брокер
 • Услуги
 • Управление на холдинги
 • Интеграция с външни системи
send request