Юсис ООД

Охранителен бизнес

ЮСИС е една от водещите охранителни компании в България, специализирана в реализирането на комплексни охранителни решения. Основана през 1994 год., компанията предоставя услуги на територията на цялата страна и притежава всички необходими национални лицензи.

На територията на всички областни градове, както и в още 100 населени места в страната, те се грижат за сигурността на своите клиенти чрез физическа охрана, GPRS СОД Патрули, транспортираме пари и ценности,  системи за сигурност и осигуряване на обекти при аварии и инциденти.

ЮСИС разполага със специално изграден Денонощен Мониторинг Център.

През 1997 г. стартират успешно предоставяне на услуги в областта на Фасилити мениджмънта. Дейностите по професионално почистване и поддръжка на сгради и съоръжения, съчетани с охрана, успяват да докажат своята ефективност, включително в повишаване нивото на сигурност за техните клиенти.

Качественото изпълнение на услугите и контролът върху тях са гарантирани и от Система за управление на качестовото ISO 9001:2008.
send request