Управление на външни файлове

Zeron V/4 предлага прикачане в системата на външни файлове, създадени от програми като Word, Excel, Pdf, AutoCAD и всякакви други

удобна външна информация

Файловете могат да бъдат прикачани към всяка една задача в бизнес процесите. Освен в бизнес процесите можете да прикачате файлове и към артикулите, контрагентите и другите номенклатури, например към определени артикули можете да прикачите техническа документация.

Zeron V/4 предлага и централизирана библиотека с външни файлове. Там бихте могли да прикачите файлове създадени с други програми (Word, Excel, Pdf, AutoCAD), които файлове често се използват във Вашата компания. За файловете в библиотеката могат да се зададат права за достъп кой да ги добавя, кой да ги разглежда и кой да ги редактира. Тези файлове освен да се разглеждат могат да се прикачат автоматично и към изходящите имейли генерирани директно от Zeron V/4. Всеки потребител разполага и със своя лична библиотека от външни файлове, достъпна само за него.

Всички прикачени външни файлове се съхраняват централно на сървъра. Това повишава сигурността им, както и позволява да се правят архиви едновременно на всички важни файлове в компанията. За файловете могат да бъдат задавани групи и други допълнителни описания, с които те да се каталогизират. Поддържа се и автоматично наименоване на файловете по определен от потребителя алгоритъм. Поддържа се и глобално търсене на файлове по ключова дума или фраза.

Модули
 • Търговия
 • Дистрибуция
 • Продажби на дребно
 • Абонаменти и билинг
 • CRM
 • Производство
 • Сервиз
 • Прогнозиране и планиране
 • Управление на транспорта
 • Управление на проекти
 • Счетоводство и Финанси
 • ТРЗ
 • BI
 • Управление на документооборота
 • Справки и бизнес анализи
 • Застрахователен брокер
 • Услуги
 • Управление на холдинги
 • Интеграция с външни системи
send request