Справки и бизнес анализи

Zeron® е софтуер за управление на бизнеса създаден с най-съвременни технологии, който се базира на нашия повече от 10 годишен опит с хиляди фирми от най-различни браншове на бизнеса.

информация в основата на успеха

Zeron® е софтуер, който ви дава възможността да имате цялата информация от вашата компания, синтезирана в различни справки, чрез които да виждате реалното състояние на нещата.

Информираността е в основата на правилните решения и от нея зависи успеха или провала на бизнес начинанията.

Модули
 • Търговия
 • Дистрибуция
 • Продажби на дребно
 • Абонаменти и билинг
 • CRM
 • Производство
 • Сервиз
 • Прогнозиране и планиране
 • Управление на транспорта
 • Управление на проекти
 • Счетоводство и Финанси
 • ТРЗ
 • BI
 • Управление на външни файлове
 • Управление на документооборота
 • Застрахователен брокер
 • Услуги
 • Управление на холдинги
 • Интеграция с външни системи
send request