BI

Модерна система от специални видове справки, предназначени за анализи чрез задаване на въпроси и получаване на отговори.

бизнес изследване и анализи

"Business Intelligence - BI" идва от английски и означава "Бизнес изследване и анализи" и представлява система от специални видове справки, предназначени за анализи чрез задаване на въпроси и получаване на отговори. За разлика от масово използваните в ERP софтуерните продукти традиционни справки, които показват двуизмерна информацията по колони, BI справките показват информацията триизмерно във вид на куб с разрези и сечения. С помощта само на мишката Вие кръстосвате различни видове данни и по този начин задавате въпросите, а BI системата отговаря чрез сумиране на данните според получените сечения, както и с показване на конретните бизнес операции, от които се формират сумите по сеченията (drill down). BI справките на Zeron V/4 също така показват и динамични графики според получената от разрезите информация.

BI дава възможност на потребителите да анализират бизнеса си бързо и в най-големи подробности. Това е съвременна и уникална технология. Тя е най-добрата до момента в своя сегмент и спомага за осъществяването на преход от сбор от данни на отделни, несвързани или частично свързани един с друг информационни масиви към информация, въз основа на която се взимат управленски решения. В бизнес организациите тези решения са свързани основно с анализа и управлението на продажбите, клиентската база и управлението на финансите, печалбите и загубите и често са критични, особенно в период на финансова криза. Тъй като Zeron V/4 интегрира в себе си цялата възможна бизнес информация BI технологията разгръща пълната си ефективност като работи с целия информационен ресурс на дадената организация обединявайки го в единно цяло без да ограничава изходната информация - финансова, маркетингова, техническа и т.н. BI технологията ще Ви даде по-богата, по-добра и, не на последно място, по-разбираема от ползвателя инфoрмация.

За Business Intelligence може много да се напише, но само от подобни описания трудно ще се ориентирате за какъв точно принцип на работа става въпрос. Необходима Ви е реална BI демонстрация, на която за 10 минути ще разберете принципите и със сигурност ще се заинтригувате защото BI дава възможност на бизнес потребителите да работят с данните по начин близък до асоциативното мислене на човешкия мозък. BI справките са абсолютно задължителни за съвременния мениджър - веднъж започнете ли да ги използвате ще се чудите как сте се справяли без тях досега.

Кеширане на данните.

Zeron V/4 може да бъде настроен и да кешира данните, необходими за справките. "Кешът" е предварително сумиране и подготвяне на голям обем от данни за по-бързо зареждане. Тази система Ви спестява ценно време, когато искате да анализирате информация за по-дълъг период. Допълнително BI справките в Zeron V/4 могат да използват и OLAP функциите на SQL Server за по-голяма ефективност.

Прогнозиране.

Zeron V/4 може да бъде настроен и да прави прогнозиране на данните в конкретна справка. Чрез използване на различни статистистически модели на историята на данните в справката плюс автоматично формираните индекси за сезонност и пазарни тенденции да допълва показваните в справките данни с бъдещи данни. Така можете да добиете обща представа как ще изглеждат различни аспекти на бизнеса Ви до края на годината или през следващата година. Назначили сте нов персонал? Имате спад или ръст в продажбите? Как ще изглежда печалбата Ви през следващата година при новите условия? Прогнозирането постоянно ще Ви дава отговори на подобни въпроси.

Традиционни справки.

Разбира се, освен BI справки Zeron V/4 предлага и пълен набор от традиционния тип справки като списъци, описи, наличности, обороти, доставки и продажби, вземания и задължения. С традиционните справки също се работи по много интуитивен начин, като освен да разглеждате статична информация, можете и бързо да правите препратки от показваните в справката данни към включените в конкретен ред реални номенклатури, документи, цели процеси или отделни задачи в бизнес процесите, както и към други свързани справки, които влизат в допълнителна дълбочина на данните. Можете да конфигурирате таблични справки тип "Excel" и справки "нарисувани" в специален дизайнер изглеждащи подобно на "Word" или "PDF".

Потребителско конфигуриране.

Zeron V/4, също така, Ви позволява сами да конфигурирате всякакви нови видове традиционни и BI справки. Разполагате с цялата налична база данни при избора Ви каква информация да бъде показвана и с какви филтри да се показва. Конфигурирането на справки става бързо, удобно, на разбираем за Вас език, без да се налага да имате специални познания на професионалист по бази данни. Zeron V/4 Ви позволява да изтриете абсолютно всички конфигурирани във фирмата справки и да изградите наново само такива, които касаят точно Вашия бизнес, с Вашите конкретни наименования, показвани данни и филтри.

Модули
 • Търговия
 • Дистрибуция
 • Продажби на дребно
 • Абонаменти и билинг
 • CRM
 • Производство
 • Сервиз
 • Прогнозиране и планиране
 • Управление на транспорта
 • Управление на проекти
 • Счетоводство и Финанси
 • ТРЗ
 • Управление на външни файлове
 • Управление на документооборота
 • Справки и бизнес анализи
 • Застрахователен брокер
 • Услуги
 • Управление на холдинги
 • Интеграция с външни системи
send request