Застрахователен брокер

Zeron V/4 поддръжа решение за управление на бизнеса на застрахователни брокери

застраховките са важни

Решението поддържа следната функционалност:

-          Заприхождаване бланки под строга отчетност.

-          Местене бланки под строга отчетност между обектите на брокера.

-          Анулиране бланки под строга отчетност.

-          Застрахователна полица (процес за подписваческа процедура).

-          Гъвкава поддръжка на разнообразни данни за застрахования обект.

-          Подсещане за непопълнени бланки под строга отчетност към застрахователната полица.

-          Квитанция към застрахователна полица.

-          Отказ от застрахователна полица.

-          Добавък към застрахователна полица.

-          Автоматични осчетоводявания на процесите по застраховането.

-          Автоматично изчисляване комисионните на брокера.

-          Следене отстъпките към клиента.

-          Процеси за настъпили щети по застраховането.

-          Уведомяване на клиентите за изтичащи застраховки по телефон, имейл и смс.

-          Справки към застрахователите.

Модули
 • Търговия
 • Дистрибуция
 • Продажби на дребно
 • Абонаменти и билинг
 • CRM
 • Производство
 • Сервиз
 • Прогнозиране и планиране
 • Управление на транспорта
 • Управление на проекти
 • Счетоводство и Финанси
 • ТРЗ
 • BI
 • Управление на външни файлове
 • Управление на документооборота
 • Справки и бизнес анализи
 • Услуги
 • Управление на холдинги
 • Интеграция с външни системи
send request