Интеграция с външни системи

Zeron V/4 е отворена система, която позволява голяма гъвкавост при връзки с външни системи

отворена система

Импорт на данни от външни системи:

-          Еднократни импорти.

Поддържа се специална система за бърз импорт на данни от външни системи през MS Excel за всички видове номенклатури: Артикули, Контрагенти, Контакти, Складове, Сметкоплан и други. Поддържа се импорт и на начални счетоводни салда, счетоводни обороти и складови наличности.

 

-          Периодични импорти като стъпка в процесите.

Процесите на Zeron V/4 поддържат задачи за импорт на данни от външни системи като стъпка в процесите. Обикновенно това са данни от машини или някакъв вид контролери или текущи поръчки, фактури, работни заплати или други документи от външни софтуерни продукти.

Поддръжат се ECOD/EDI, импорт на банкови извлечения и други стандартни формати.

 

-          Уеб услуги за връзка с онлайн магазини и B2B портали в реално време.

Поддържа се и директна онлайн връзка за обмен на данни между Zeron V/4 и други софтуерни системи като онлайн магазини, фирмени портали за поръчки от клиенти, както и други случаи, при които външен софтуер комуникира директно със Zeron V/4. Изградили сме гъвкав начин на онлайн комуникация с външни системи, която позволява да се обменят практически всякакъв вид данни в реално време.

 

Експорт на данни към външни системи:

-          Ръчен експорт на данни

Всички справки в Zeron V/4 могат да бъдат експортирани с един клик на мишката към MS Excel,MSWord,Pdf,Html,Xml,Text и другиформати.

 

-          Периодични експорти като стъпка в процесите.

Подобно на периодичните импорти Zeron V/4 поддържа и задачи за експорт на данни като стъпка в процесите. Обикновенно това са MS Excel, MS Word или Pdf файлове на оферти, фактури или справочна информация предназначена за четене от външни за фирмата лица или от външни системи. Поддръжа се и ECOD/EDI,eFactura и други стандартни формати.

Модули
 • Търговия
 • Дистрибуция
 • Продажби на дребно
 • Абонаменти и билинг
 • CRM
 • Производство
 • Сервиз
 • Прогнозиране и планиране
 • Управление на транспорта
 • Управление на проекти
 • Счетоводство и Финанси
 • ТРЗ
 • BI
 • Управление на външни файлове
 • Управление на документооборота
 • Справки и бизнес анализи
 • Застрахователен брокер
 • Услуги
 • Управление на холдинги
send request